Referanser

Havila Kystruten er et nystartet selskap som skal operere fire nye skip langs norskekysten på strekningen Bergen-Kirkenes. Vi engasjerte BMERK for å gjennomføre en merkevarestrategisk prosess sammen med ledergruppen. BMERK tok oss gjennom en effektiv workshop, analyse av markedsinformasjon og videre prosess som ledet fram til selskapets differensierende merkevareposisjon hvor bærekraftsperspektivet er en viktig faktor. Vi er svært fornøyde med både resultatet og den profesjonelle og effektive måten BMERK har gjennomført disse prosessene, og vi kan trygt anbefale BMERK til andre.

Tor Johan Pedersen

SVP Sales & Marketing

For å forsterke og fornye vårt merkevareløfte, posisjon og visuelle identitet, hadde vi behov for en ny corporate posisjon som på en tydelig måte formidler våre ambisjoner innen innovasjon, bærekraft og teknologi. BMERK gjennomførte sammen med oss en systematisk og profesjonell strategiprosess som ledet fram til vår nye merkevareposisjon og slagord: «Pioneering eco-efficient technology». Vi er svært fornøyd med måten BMERK gjennomførte prosessen på, og resultatet er nå en viktig retningsgiver for selskapets videre utvikling og visjon om å være en del av løsningen på en av de største globale utfordringer i vår tid.

Øyvind Tørlen, CEO 

JETS™ VACUUM

Vi er svært fornøyd med det arbeidet BMERK har gjort. Vi møtte et svært kompetent miljø som sammen med ledergruppen utviklet identitet og merkevarestrategi. Vi ble utfordret med kritiske spørsmål som gjorde oss i stand til å ta riktige valg. Det har vært en god totalleveranse av strategi, kreativitet og digitale aktiviteter - slik at vi har kunnet utfordre de store aktørene i bransjen. Vi kan uten forbehold anbefale BMERK.

Espen Slyngstad

Adm. Direktør

BMERK tok oss gjennom en systematisk prosess for å komme fram til navnet Optimar Commander og identiteten. Dette skulle gi de riktige signalene internt, eksternt og internasjonalt. Løsningen ble svært god og er allerede en viktig merkevare for Optimar. Alt materiell, den digitale lanseringskampanjen og brukergrensesnittet er utarbeidet effektivt og profesjonelt og har gitt oss ønsket oppmerksomhet. Alt er gjort oversiktlig, funksjonelt og gir et godt visuelt inntrykk.

Peder Stette

EVP & CTO

Jeg har vært kunde hos BMERK i over 18 år, og er svært fornøyd med samarbeidet. En av BMERK sine klare styrker er å utfordre oss med strategisk kompetanse, kreative løsninger og et kritisk blikk. Dette har bidratt til at merkevaren Svane® i dag er landets mest kjente madrassmerke. En annen styrke er teamets høye servicegrad, effektivitet og evne til problemløsning. I sum er dette de viktigste årsakene til at jeg har valgt å samarbeide med BMERK gjennom så mange år.

Stina Bredal-Rørvik

Tidl. Marketingsjef i Ekornes Beds AS

Vi kontaktet BMERK for å få hjelp til å tydeliggjøre vår merkevareposisjon og å få laget en ny hjemmeside.  Vi ønsket å fremstå som et annerledes revisjonsselskap og er derfor svært fornøyd med vårt nye merkeløfte
«Tall for deg – lidenskap for oss».

BMERK gjennomførte en effektiv prosess for design og produksjon av ny hjemmeside, og vi er svært fornøyd med resultatet.

Oddvar Sandnes

Contabile AS

De gode erfaringene med utvikling av merkevarestrategi for First Process gjorde det naturlig for oss å engasjere BMERK i en omfattende merkevarestrategisk prosess for MMC First Process, etter fusjonen mellom Havyard MMC og First Process. Jeg opplever BMERK som meget kvalifiserte merkevarebyggere med solid strategisk innsikt og forståelse. Ikke minst evner de å sette seg inn i kundens situasjon, dra ut essensen fra komplekse problemstillinger og og kombinere dette med kreative løsninger.

Petter-Leon Fauske

CEO

Vi ønsket en ny nettside som kommuniserer våre ulike markedssegmenters unike fordeler på en rask og oversiktlig måte – ikke minst på mobil! BMERK utviklet en elegant og brukervennlig nettside, og klarte på en enkel måte å presentere et avansert kontaktnettverk for brukeren. Vi er svært godt fornøyd med både resultatet og hvordan BMERK gjennomførte dette prosjektet.

Aslaug Vågen Veddegjerde

Gruppeleder markedsavdeling

Vi engasjerte BMERK for å utvikle en ny og samlende merkevarestrategi for det nye Brunvoll-konsernet. De fasiliterte en workshop med nøkkelpersoner fra Brunvoll. Innspillene herfra la grunnlaget for den nye merkevarestrategien vår. BMERK utviklet også ny logo, grafisk profil og webside. Vi er svært fornøyd med hvordan de håndterte denne omfattende prosessen for oss.

Odd Tore Finnøy

Tidl. Group CEO

Da System Konsult og Bransjedata fusjonerte og ble til Cordel Norge, tok vi kontakt med BMERK for å utarbeide en merkevarestrategi og posisjoneringskonsept for det nye selskapet. En ny enhetlig visuell profil med blant annet ny logo, webside og markedsmateriell ble utviklet. Vi har nå en profil vi er veldig stolte av – og vi er langt mer synlige i markedet. Vi er kjempefornøyd med resultatet!

Bjørn Kristian Bentzen

Salgsdirektør

Kunder