Referanser.

Wattever er en digital strømtjeneste fra Istad Kraft. Vi er svært fornøyd med det BMERK har levert innen strategi, rådgivning, kommunikasjonskonsept, filmer, visuell identitet, webside, brukeropplevelse og omfattende digitalkampanjer.

Se case
Rune Humlung
CEO, Istad Kraft og Wattever

For å forsterke og fornye vårt merkevareløfte, posisjon og visuelle identitet, hadde vi behov for en ny corporate posisjon som på en tydelig måte formidler våre ambisjoner innen innovasjon, bærekraft og teknologi. BMERK gjennomførte sammen med oss en systematisk og profesjonell strategiprosess som ledet fram til vår nye merkevareposisjon og slagord: «Pioneering eco-efficient technology». Vi er svært fornøyd med måten BMERK gjennomførte prosessen på, og resultatet er nå en viktig retningsgiver for selskapets videre utvikling og visjon om å være en del av løsningen på en av de største globale utfordringer i vår tid.

Se case
Øyvind Tørlen
CEO, Jets™ Vacuum

Seaonics valgte BMERK for å bistå med å velge en tydelig posisjon og utvikle en klar merkevarestrategi.  De gjennomførte en strukturert og effektiv prosess med god involvering av nøkkelpersoner hos oss, som medførte et stort engasjement internt og et godt sluttresultat. Seaonics nå er klar til å bli mer synlig og tydeligere i markedet.

Geir Vegsund
CEO, Seaonics

Vi engasjerte BMERK for å gjennomføre en merkevarestrategisk prosess sammen med ledergruppen. BMERK tok oss gjennom en effektiv workshop, analyse av markedsinformasjon og videre prosess som ledet fram til selskapets differensierende merkevareposisjon hvor bærekraftsperspektivet er en viktig faktor. Vi er svært fornøyde med både resultatet og den profesjonelle og effektive måten BMERK har gjennomført disse prosessene, og vi kan trygt anbefale BMERK til andre.

Se case
Tor Johan Pedersen
SVP Sales & Marketing, Havila Kystruten

BMERK tok oss gjennom en systematisk prosess for å komme fram til navnet Optimar Commander og identiteten. Dette skulle gi de riktige signalene internt, eksternt og internasjonalt. Løsningen ble svært god og er allerede en viktig merkevare for Optimar. Alt materiell, den digitale lanseringskampanjen og brukergrensesnittet er utarbeidet effektivt og profesjonelt og har gitt oss ønsket oppmerksomhet. Alt er gjort oversiktlig, funksjonelt og gir et godt visuelt inntrykk.

Se case
Peder Stette
Tidligere EVP & CTO, Optimar

Vi ønsket en ny nettside som kommuniserer våre ulike markedssegmenters unike fordeler på en rask og oversiktlig måte – ikke minst på mobil! BMERK utviklet en elegant og brukervennlig nettside, og klarte på en enkel måte å presentere et avansert kontaktnettverk for brukeren. Vi er svært godt fornøyd med både resultatet og hvordan BMERK gjennomførte dette prosjektet.

Aslaug Vågen Veddegjerde
Leder markedsavdeling, Jets™ Vacuum

Edelgard er et nytt selskap, men med lang historie innen kjøttforedling og leveranser til norske dagligvarekjeder. Vi valgte BMERK som vår samarbeidspartner fra A til Å i forbindelse med lanseringen av selskapet og merkevaren. Dette inkluderer bl.a. navneutvikling, merkevareposisjonering, visuell identitet, foto, web og kundepresentasjoner. Vi er svært fornøyd med kompetansen, samarbeidet og kvalitet på alt som er utviklet av BMERK, og vi ser fram til det videre samarbeidet.

Jon Daniel Nesje
CEO, Edelgard
TAFJORD
Vard
Spilka
Jets™
Kongsberg
OBOS
Optimar
Seanoics
Wattever
Ørskog Sparebank
Fiskebåt
Normatic
Edelgard
Laader Berg
Alexandra
Ålesund Storhall
Converto
Novela
Mjøs
Mørenett
Pharma Marine
Ekornes
Stressless
Easy2You
Kraftmontasje
Svane
Havila Kystruten
Contabile
Brattvaag Elektro
North West
Reknes
Br Remø
Hyperthermics
Sparebanken Møre
Ocean Supreme
Plussreiser
Mørenot
Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!