Vil posisjonere Norge i verdenstoppen på bærekraft

Det brukes store ressurser i utvikling av bærekraftige løsninger og produkter, men de fleste er for dårlige til å bruke det som et konkurransefortrinn. Resultatet er tapte muligheter og en svekket markedsposisjon.

– På Nordvestlandet ligger vi i verdenstoppen innen teknologi og innovasjon. Suksesshistoriene er mange. Problemet er at det ikke blir gjort en god nok jobb med å bygge bærekraftstiltakene inn i merkevareposisjonen, og synliggjøre det i markedsføring og kommunikasjon, advarer Runar Haugen, daglig leder i BMERK AS i Ålesund.

I spissen, sammen med Innovasjon Norge og NTNU i Ålesund, ønsker BMERK å bidra slik at Norge løftes frem som en pioner på bærekraftige løsninger.

Drahjelp fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har utviklet «Merkevaren Norge» for å gi norske bedrifter drahjelp i internasjonal konkurranse. Spesialrådgiver Oscar Kipperberg i Innovasjon Norge er enig i at det ligger et stort potensial i å styrke merkevarearbeidet og markedsføringen.

­­– Gjennom å posisjonere landet som en pioner på bærekraftige løsninger, ønsker vi å skape positive assosiasjoner og preferanser til norske, bærekraftige løsninger. Et unikt produkt er nødvendig for å lykkes i internasjonal konkurranse, men dessverre ikke nok, understreker Kipperberg.

Økt eksport og verdiskaping

Kipperberg mener at norske bedrifter ofte er ledende på produktinnovasjoner, men at de er mindre dyktige til å ta internasjonale posisjoner.

­– Merkevarebygging er sentralt i kommersialiseringen, og vi tror at bedrifter som kan implementere markedsorienterte strategier basert på tydelige, attraktive og unike bærekrafts-posisjoner, har store muligheter til å lykkes med økt eksport og verdiskaping.

Bedriftene må posisjonere seg

Undersøkelser viser at hele fire av fem forbrukere i Norge er villige til å endre hverdagsvanene sine for miljøet. Internasjonalt og innen B2B, velger også selskapene leverandører og partnere med stor forsiktighet. De stiller ikke bare strenge krav til ulike miljøsertifiseringer eller produksjonsmetoder, men også til hvordan merkevaren oppfattes.

– Det nytter ikke å oppfylle alle krav og være verdensledende innen bærekraft dersom bedriftene har dette som en «intern hemmelighet» og ikke er synlig.  Da vil kundene velge den merkevaren som faktisk har klart å bygge inn bærekraft som en sentral del av sin merkevare, og som har posisjonert seg som en ansvarlig aktør i markedet, understreker Runar.

Regional kompetanse-hub

NTNU Ålesund har i lang tid hatt fokus på bærekraft og arbeider tett med mange av de regionale selskapene for å bygge kompetanse og utvikle prosesser og produkter som tilfredsstiller bærekraftsmålene.

Viserektor Annik Magerholm Fet har doktorgrad i emnet og har vært en pådriver for å utvikle kompetanse innen bærekraft. Hun står bak initiativet om å etablere en regional kompetanse-hub for bærekraftige forretningsmodeller.

– I vår region har vi mange dyktige bedrifter som utvikler bærekraftige og smarte produkter. Innen enkelte områder er vi i verdenstoppen. Vi ser også viktigheten av å ta dette ut som konkurransekraft i markedet slik at bedriftene ser at dette gir vekst og lønnsomhet istedenfor å bare bli sett på som en kostnad, understreker Magerholm Fet.

Bærekraft er et «være eller ikke være»

Haugen, Kipperberg og Magerholm Fet er enig om at kombinasjonen av å bygge kompetanse, bygge opp Norge sin posisjon som bærekraftsnasjon og å styrke merkevarearbeid og markedsføring i bedriftene, vil gi økt vekst og lønnsomhet.

– Ved å utarbeide en god merkevarestrategi og en god historie som er relevant og troverdig i forhold til produkter, tjenester, marked og kunder, har norske bedrifter alle forutsetninger for å bruke bærekraft som et sterkt konkurransefortrinn, mener Haugen.

– Det handler om å ta på alvor at bærekraft setter premissene for hvem som vil lykkes og hvem som forsvinner. Her har vi mulighet til å være en verdensledende region, også innen bærekraft, avslutter Magerholm Fet.

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!