Eksempel på hvordan vi jobber med bærekraft og merkevarer

Jets™ er best på å levere banebrytende teknologi som bidrar til å redusere forbruket av en av jordas mest sårbare ressurser; ferskvann. Dette er også blitt en tydelig del av bedriftens mål og visjon. BMERK har vært med i utviklingen av ny merkevarestrategi og rådgiver Eldar Nevstad forteller hvordan og hvorfor.

Jets™ har i 30 år utviklet, markedsført og levert sanitær- og behandlingssystemer som bidrar til redusert vannforbruk, men har ikke tidligere brukt det som en del av sin merkeposisjon – det har vi nå hatt gleden av å bidra med.    

– Utgangspunktet til Jets er at teknologien de utvikler bidrar til bærekraftige løsninger for kundene. Det er dette som har vært kjernen i det merkevarestrategiske prosjektet. Dette er også ofte utgangspunktet til flere bedrifter som bruker bærekraft i sin kommunikasjon og posisjon – de leverer en teknologi eller et produkt som skaper lønnsomhet og reduserer kundenes miljøavtrykk, forklarer prosjektleder Eldar.  

Skape verdi på tvers av marked

For Jets som opererer i et globalt marked og har kunder i vidt forskjellige forretningsområder, ble det viktig å utvikle et konsept som kunne samle de ulike segmentene, og som gjør at de kan kommunisere på en måte som skaper verdi for kunden – uavhengig av bransje.

– Teknologien til Jets™ reduserer forbruket av ferskvann – en av jordas mest sårbare ressurser. Dette løftet vi opp som deres nye konsept. Selv om de hele tiden har hatt miljøaspektet som en del av sin kommunikasjon, har det vært vektlagt ulikt fra segment til segment. Nå er bærekraft løftet opp til et overordnet nivå i bedriften, forteller rådgiver Eldar.

Nytt mål og ny visjon

I arbeidsprosessen valgte vi å snu «opp ned» på kommunikasjonsmodellen til bedriften. Jets™ endret slagordet fra «Sanitary systems made to please» til «Pioneering eco-efficient technology».

–  Vi løftet fram hva Jets™ best leverer til sine kunder i forhold til andre løsninger eller konkurrenter nemlig; banebrytende teknologi som bidrar til å redusere forbruket av planetens mest sårbare ressurser. Dette er også blitt en tydelig del av bedriftens mål og visjon.

Det handler om riktig ambisjonsnivå

Hva tenker Eldar er det viktigste du må ha tenkt på før du tar kontakt med oss?

– Det handler i bunn og grunn om ambisjonsnivå – hva er målet og hvilken relevans har bærekraft for din bedrift og dine kunder. Det handler om å ta stilling til hvor viktig bærekraft er for bedriften og kundene. Skal det inngå i det strategiske fundamentet, slik som eksempelvis Jets har valgt, eller skal det handle om å kommunisere enkelttiltak.

– Samtidig må man ha i tankene at dette faller ned på troverdighet. Vi er ikke bærekraftspolitiet, men har dere ambisjoner så kan vi systematisere og vurdere om det har relevans – om det lar seg kommunisere.

Vær synlig for flere enn kunden

Eldar understreker at det ikke nødvendigvis kun er kundene man skal ha i tankene i spørsmålet om bærekraft kan være relevant å løfte frem i sin posisjonering i markedet.

– Det kan også dreie seg om å vise seg frem for de som bidrar med rammebetingelsene for bedriften; eiere, kommunen, tilsynsmyndigheter.

– Samtidig er det viktig å poengtere at bærekraft ikke kan erstatte et godt produkt – men det kan, gjort på riktig måte, være med på å skille merkevaren ut i mengden, avslutter Eldar.

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!