OBOS

Hele veien fra strategi til visninththg.

OBOS er Norges største boligorganisasjon, og vi er stolte av å ha samarbeidet med OBOS Nordvest sine første nybolig-prosjekt. Når et nytt boligprosjekt er klart hos OBOS går vi først i gang med å utvikle et prosjektkonsept. For hvert unike prosjekt utarbeides det en strategi, en selvstendig visuell profil og et eget navn på boligprosjektet. Deretter ser vi på brand ssrgksrglk srgkltory og kommunikasjonsmuligheter.  

Fagfelt
Strategi
Konseptutvikling
Design
3D
Tekst

Holsåsen

Her har vi jobbet med et prosjekt på Fremmerholen i Ålesund, hvor navnet Holsåsen ble valgt fordi det beskriver beliggenheten til prosjektet. Videre utarbeidet vi prosjektsignaturen «Mer tid til å nyte livet», som vi tok med oss i arbeidet videre.

Prospekt

En viktig del av leveransen er å utvikle prospekt til hvert boligprosjekt. Prospektene skrives og designes av BMERK og vi sørger for at det som lages passer inn i den overordnete profilen til OBOS, og at det signaliserer det som OBOS er kjent for, både kvalitet og trygghet.

3D-prosess

En stor del av leveransen er også å lage 3D-illustrasjoner til bruk i prosjektene. Dette omfatter både illustrasjoner av eksteriør, som er basert på arkitekttegningene av byggene, men også illustrasjoner av interiør, hvor vi har utviklet moodboards og stått for hele prosessen frem til ferdig bilde.

Markedsmateriell

Videre jobber vi med utarbeidelse av markedsmateriell til hvert prosjektet – alt fra avisannonser, brosjyrer og visningsmateriell, til annonser for målrettet digitalmarkedsføring. I prosjektene for OBOS produserer vi også en stor pakke med annonser. Vi sørger for at budskap og tekster samsvarer med det overordnede prosjektkonseptet. Leveransen består blant annet av avisannonser samt Facebook- og HTML-annonser for digitale flater.

Se flere arbeider

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!