Jets

Ikke stol på tyngdekraften.

Mange av dagens løsninger som transporterer kondensert vann i supermarkeder er dyre, kompliserte og gir svært liten fleksibilitet. En av grunnene til dette er at de fleste kjøpmenn bruker tyngdekraften til å transportere bort kondensvann i form av et permanent gulvavløp. Dette gjør det både dyrt og tidkrevende å endre plasseringen av kjøledisker i butikken.

Her så Jets™ potensiale for sin vakuum-teknologi. Den miljøeffektive teknologien gjør alt mye enklere både for kjedeeier, installatør, butikkplanlegger og ansatte i butikken. Noe som er til stor fordel, da de aller helst vil bruke all sin tid på å drive god butikk.

Fagfelt
Posisjonering
Digitalstrategi
Konseptutvikling
Design

Workshop

BMERK fikk oppgaven med å posisjonere Jets™ i markedet og utvikle kommunikasjon som skaper økt interesse for Jets™ sin banebrytende teknologi i B2B-segmentet «supermarked». Vi utviklet en merkevarefortelling som gir en løsning på et behov som er relevant for kunden og skaper verdier for Jets™.  Slik all god kommunikasjon bør være.

BMERK har bistått Jets™ med posisjoneringsstrategi, kommunikasjonskonsept,  digitalstrategi og design.

Mission

Simplified condensate removal by jets™

Our mission is to provide our customers with a smarter, simpler and more profitable system for transporting condensate water to ensure that no one wastes unnecessary time and money.

Treffsikkerhet

I februar 2020 hadde Jets stand på EuroShop-messa i Düsseldorf. For å trekke folk til Jets sin stand satte vi opp en digitalkampanje hvor vi rettet oss mot de som hadde besøkt Jets Supermarket, og andre relevante websider i forkant, som for eksempel messens websider. Vi rettet oss også mot de som befant seg i det geografiske området rundt messearenaen, men som ikke var fastboende.

På denne måten oppnådde vi en veldig god og målrettet annonsering mot de som bevegde seg inn på messeområdet i forkant av, og under messa.

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!