Case

Reisens Start

Fagområder
Kommunikasjonsstrategi
Idé
Design
3D
Foto-research
Tekst
Prosjektledelse og koordinering

Havila Kystruten starter å seile mellom Bergen og Kirkenes i januar 2021. Før den tid skal opplevelsene formidles til alle verdens hjørner så de reisende vet hva som venter dem. Vi fikk i oppgave å utvikle Havila Kystrutens internasjonale hovedkataloger med basis i merkevarestrategien og posisjoneringen vi tidligere hadde utviklet.

I tett samarbeid med Havila Kystruten har BMERK utviklet og koordinert katalogene på 11 ulike språk med alt det innbefatter: Kommunikasjonsstrategi, visuell idé og tekstarbeid. Omfattende foto-research, samt utvikling av 3D-illustrasjoner av Havila Kystrutens skip i naturomgivelser og koordinering av 3D interiør- og eksteriørbilder. Vi sto også for den grafiske ferdigstillingen og språkversjonering av katalogene, samt organisering av trykking og distribusjon til nasjonale og internasjonale destinasjoner.

Bon voyage!

Vil du vite mer om katalogen for Havila Kystruten?
Ta kontakt med Eldar Nevstad, så svarer han på det du lurer på!